facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Komisja Rewizyjna

Łódź, dnia 23.09.2021 r.

RG.0012.22.2021.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 30 września  2021 roku (czwartek) o godz. 900

odbędzie się XXI posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie , Plichtów 21, 92-701 Plichtów,

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Kontrola dotacji z budżetu Gminy Nowosolna dla gminnych instytucji kultury – Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie:
  2. Wykorzystanie otrzymanej dotacji gminnej na działalność GPCKiE w Plichtowie za rok 2020 i I połowę 2021 roku
  3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność.
  4. Struktura zatrudnienia i zakres czynności na danym stanowisku.
  5. Umowy zlecenia i umowy o dzieło na zajęcia odbywające się w GPCKiE w Plichtowie.
  6. Zapoznanie się z planem pracy GPCKiE na 2022 rok oraz podsumowanie działań w 2020 roku.
  7. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

 

Michał Nowacki