facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 25.05.2022 r.

RZG.0012.27.2022.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 900

odbędzie się XXVII posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Kontrola środków trwałych powstałych w wyniku realizowanych inwestycji w 2021 roku
  2. Ocena wybranych inwestycji wykonanych w 2021 roku pod względem ogłoszenia zamówienia publicznego i podpisania umowy na wykonanie protokołu końcowego odbioru i zapłaty za wykonanie inwestycji.
  3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                                                                      Michał Nowacki