facebook facebook epuap newsletter

 

    Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                                     Łódź, dnia 2 czerwca 2022 r.

    RZG.0012.65.2022.1.JC

    RZG.0012.65.2022.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

Proponowany porządek obrad:

  • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
  • Dyskusja nad propozycjami zagospodarowania działek przejętych od KOWR w Byszewach, Kalonce, Moskwie i Starych Skoszewach (aspekty prawne i finansowe).
  • Perspektywy realizacji inwestycji w Lipinach (Szkoła Podstawowa) oraz analiza źródła jej finansowania.
  • Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po komisji.
  • Sprawy różne.

                                                                                         

 

                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                                                                            Małgorzata Kamińska-Bruszewska