facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 3.11.2020 r.

RG.0012.31.2020.1

RG.0012.31.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

       

Proponowany porządek obrad:

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/18 oraz 20/49 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/19 oraz 20/47 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/20 oraz 20/45 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/16 oraz 14/17 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 117/3, 117/4 oraz 118/14 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 79, 92/9, 93/8 oraz 94/1 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 171/9 oraz 171/10 położonych w miejscowości Wódka, obrębie ew. Kopanka.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 40/60, 40/63, 40/72 oraz 42/13 położonych w miejscowości i obrębie ew. Grabina.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 92/10, 93/9 oraz 94/4 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1,51, 1/52, 1/53, 1/72, 2,23, 2/32, 2/33, 2/34 oraz 2/35 położonych w miejscowości i obrębie ew. Grabina.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 299/1, 302/3, 303/10, 303/12, 303/14, 305/3, 306/9 i 308/8 położonych w miejscowości Teolin, obrębie ew. Lipiny, a także 31/4, 37/2, 39/2, 42/2, oraz 43/27 położonych w miejscowości i obrębie ew. Natolin.
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 150, 153 oraz 155 położonych w miejscowości i obrębie ew. Boginia.
 • Stan realizacji inwestycji gminnych za 2020 rok.
 • Podsumowanie zadań zgłoszonych na zebraniach wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok i ich konsekwencje dla budżetu w 2021 roku.
 • Dyskusja wokół informacji dotyczących systemu oświaty w gminie, przygotowanych w odpowiedzi na pytania radnych.
 • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 10.11.2020 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 09.11.2020 r. do godz.12:00