facebook facebook epuap newsletter

RADA GMINY NOWOSOLNA                                                    

Łódź, dnia  6 października 2021 r.

RZG.0012.49.2021.1.JC

RZG.0012.49.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021 roku (wtorek)

o godz. 9.00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź

 

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na lata 2021-2024"
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na lata 2017-2020 z lat 2019-2020".
  • Omówienie kosztów administracyjnych Urzędu GN i jednostek organizacyjnych ( w przeciągu ostatnich 5 lat): ilość i koszty zatrudnienia oraz koszty ogólne.
  • Sprawy różne.

 Przewodnicząca

 

 Rady Gminy Nowosolna

 Małgorzata Kamińska-Bruszewska