facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 08.09.2020 r.

RG.0012.29.2020.1

RG.0012.29.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

 

Proponowany porządek obrad:

  • Przedstawienie informacji na temat postępowania prowadzonego przed Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotyczącego wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn od km 295+850 do km 335+937,65 ( bez odcinka od km 322+150 do km 324+950).
  • Ocena funkcjonowania programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • Stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021.
  • Informacja o obecnej sytuacji w sprawie mieszkań przy Szkole Podstawowej w Lipinach.
  • Współpraca i dalsze perspektywy funkcjonowania szkoły o.o. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska