facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                                           Łódź, dnia 11 maja 2022 r.

RZG.0012.63.2022.1.JC

RZG.0012.63.2022.2.JC

 

                                                  ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź

Proponowany porządek obrad:

  • Działania organu wykonawczego podjęte w związku z gruntami przejętymi od Agencji Rolnych.
  • Przedstawienie założeń  zagospodarowania terenu na działce w Byszewach w ramach zadania " Tu mieszkam, tu żyję" oraz koncepcja dalszych prac projektowych na kolejnych działkach w tym obszarze.
  • Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowosolna. Komisja z udziałem prezesów OSP oraz przedstawiciela policji. Zestawienie finansowe z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, stanu potrzeb w zakresie technicznego zabezpieczenia OSP. Zestawienie porównawcze z lat 2016-2021.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Nowosolna. Instrumenty egzekwowania, ich koszty i skuteczność́ ( progi, znaki, inne szykany).
  • Analiza propozycji dotyczących ustanowienia form ochrony przyrody na terenie gminy Nowosolna (z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich).
  • Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz perspektywą rozwoju projektu „Kulturalna Nowosolna” w odniesieniu do wydawnictwa o tym samym tytule ( z udziałem Pani dyrektor Moniki Czubaczyńskiej i członków zespołu redakcyjnego).
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska