facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

Łódź, dnia 16 sierpnia 2021 r.

RZG.0012.47.2021.1.JC

RZG.0012.47.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2021 roku (środa)

o godz. 9.00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Ostateczny projekt zastąpienia funduszu sołeckiego nową procedurą współpracy z sołectwami, oraz koszty tej współpracy przewidywane na 2022 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania oraz ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie  z boiska sportowego trawiastego zlokalizowanego na działce ew. nr 87/2, położonej w miejscowości i obrębie ew. Kopanka, gminie Nowosolna .
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska -Bruszewska