facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                     Łódź, dnia 27 kwietnia 2022 r.

RZG.0012.62.2022.1.JC

RZG.0012.62.2022.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 4 maja 2022 roku (środa) o godz. 9:00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

 

- pkt 1 objazd po placówkach oświatowych

- pkt 2 i 3 : Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź

 

Proponowany porządek obrad:

1.Placówki oświatowe - aktualna sytuacja w Gminie Nowosolna – objazd po szkołach.

2.Informacja odnośnie przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w szkołach na terenie Gminy Nowosolna.

3.Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska