facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

 

RZG.0012.53.2021.1.JC

RZG.0012.53.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2021 roku (wtorek)

o godz. 9.00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna.
  • Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Omówienie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałyby wziąć udział we wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 7.12.2021 r.  proszone są o kontakt
z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl do dnia 6.12.2021 r. do godz.12:00 (poniedziałek)