facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 2 lutego  2021 r.

RG.0012.37.2020.1

RG.0012.37.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

  • Analiza kosztów transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowosolna za 2020 rok.
  • Przedstawienie sytuacji związanej z zasobami komunalnymi na ternie Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 9.02.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 8.02.2021 r. do godz.12:00