facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 07.01.2021 r.

RG.0012.6.2020.4

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2021 roku (czwartek) o godz. 1300

odbędzie się posiedzenie


KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Petycja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach.
  2. Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 14.01.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 13.01.2021 r. do godz.12:00