facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 09.09.2020 r.

RG.0012.3.2020.4

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020 roku (środa) o godz. 1400

odbędzie się posiedzenie


KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Petycja w sprawie dokonania zakupu działki gruntu nr 65/14 obręb Głogowiec Gmina Nowosolna o powierzchni 494,6 m 2 w celu przeznaczenia jej na drogę dojazdową do przyległych działek: 65/12, 65/15 oraz 65/13 obręb Głogowiec Gmina Nowosolna.
  • Petycja w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany obrębów geodezyjnych Głogowiec i Nowe Skoszewy.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska