facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 16 listopada 2021 r.

RZG.0012.11.2021.4.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10.00

odbędzie się posiedzenie

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Rozpatrzenie skarg złożonych do Rady Gminy Nowosolna.
  • Pismo od Wojewody Łódzkiego w sprawie złożenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca

 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska