facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 22.02.2021 r.

RG.0012.7.2021.4

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 1300

odbędzie się posiedzenie


KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Petycja w sprawie witaminy D.
  2. Petycja w sprawie szczepień przeciwko COVID 19.
  3. Sprawy różne.

Przewodniecząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska