facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 1 września 2022 r.

 

RZG.0012.14.2022.4.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 września 2022 roku (czwartek)

o godz. 14.00, odbędzie się posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  • Skarga na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, złożona przez mieszkańca Gminy Nowosolna.
  • Petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  • Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska