facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 12 września 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.9.2018.4

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

 

Proponowany porządek obrad

  • Omówienie projektu nowego Statutu Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska