facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna w dniu 21 maja 2018 r.


 Łódź, dnia 16 maja 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.8.2018.4

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

 

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienie i konsultacja prawna propozycji zmian do Statutu Gminy Nowosolna w świetle nowych przepisów.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska