facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 2 października 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.85.2018.1

RG .0012.88.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

  • Zapoznanie się z projektem uchwały odnośnie nowego Statutu Gminy Nowosolna.
  • Zapoznanie się z treścią skargi na działalność wójta Gminy Nowosolna wniesioną do Rady Gminy Nowosolna 21 09 2018 r.. Wypracowanie stanowiska Rady.
  • Zapoznanie się z treścią żądania sołtysa sołectwa Stare Skoszewy skierowanego do Wójta Gminy Nowosolna. Zapoznanie się ze stanowiskiem wójta.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska