facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 15 grudnia 2017 r.


Łódź, dnia 11 grudnia 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.66.2017.1

RG .0012.69.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

  • Przedstawienie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie prawidłowości zwołania sesji XLI Rady Gminy Nowosolna i stanowiska w tej sprawie Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/247/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 1
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/248/17 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 2
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 3
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 4
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025. – projekt nr 5
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska