facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 19 czerwca 2018 r.


Łódź, dnia 5 czerwca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.80.2018.1

RG .0012.83.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Szkoła Podstawowa w Lipinach

Proponowany porządek obrad:

1. Ocena sytuacji lokalowej w Szkole Podstawowej w Lipinach.

2. Informacja szkół gminnych o złożonych projektach i pozyskanych środkach zewnętrznych.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Nowosolna.

4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska