facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 21 sierpnia 2018 r.


 

Łódź, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.82.2018.1

RG.0012.85.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 900 odbędzie się

wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu,            

Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku     

Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja Wójta na temat realizacji działań podjętych w związku z wdrożeniem reformy oświaty w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Nowosolna.

2. Informacja Wójta na temat stanu przygotowań gminy do wyborów samorządowych.

3. Informacja o uchyleniu zarządzeń Wójta w sprawie wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany do  budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.

6. Przedstawienie przez organ wykonawczy informacji o aktualnym stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2018 rok.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska