facebook facebook epuap newsletter

Rządowy program „Dobry start” to 300,00 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów szkół w związku z  rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko lub dla osoby uczącej się, do ukończenia 20 roku życia (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko niepełnosprawne lub dla osoby niepełnosprawnej uczącej się, do ukończenia 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko w związku z rozpoczęciem rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. „zerówki”.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Szczegóły dotyczące programu:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Nowosolna - Łódź, Rynek Nowosolna 1 :

  1. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przy wykorzystaniu krajowej bankowości elektronicznej - od 1 lipca,

  1. drogą tradycyjną ( forma papierowa) - od 1 sierpnia.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r.  poz.514)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061)