facebook facebook epuap newsletter

PROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE


"Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"

"Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie"

"Organizacja dożynek w Gminie Nowosolna 2009"

"Mama, Tata i Ja uczymy się razem bezpiecznie poruszać po drodze"

"Urządzenie placu zabaw w miejscowości Teolin"

"Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III"