facebook facebook epuap newsletter

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie prosi o wypełnienie ankiety, której wyniki mają posłużyć do  oceny jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich podlegających suburbanizacji.

Szczególną uwagę w naszej ankiecie poświęcamy zagadnieniu zagospodarowania wody deszczowej, która często przyczynia się do lokalnych podtopień. Uzyskane wyniki mają stanowić materiał wyjściowy do prac nad rozwiązywaniem problemów lokalnych podtopień w gminach wiejskich podlegających suburbanizacji, przy uwzględnieniu innych elementów jakości życia.

Prosimy o szczere wypowiedzi i dziękujemy za poświęcony czas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLoBQUb6UhTOYTXaFriXBPeMw3L04mCc0SU-mmpwqYQkouGA/viewform?c=0&w=1