facebook facebook epuap newsletter

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowuje raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o tym czy mieszkańcy naszej gminy gmin wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych informacji przygotowano krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 5 minut. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform?usp=sf_link

Uzyskane dane umożliwią  opracowanie stosownego raportu dotyczącego zainteresowania oraz wykorzystywania technologii kosmicznych polskich gospodarstwach rolnych w sposób wiarygodny. PFPK uważa, że rolnictwo precyzyjne z wykorzystywaniem narzędzi satelitarnych odgrywa obecnie istotną rolę w rozwoju rolnictwa.