facebook facebook epuap newsletter

Uwaga! Mieszkańcy Borek, Bukowca,Dąbrowy, Dąbrówki, Kopanki, Kalonki, Niecek  i Wódki.Przypominamy, że wywóz odpadów zmieszanych za 11 listopada 2019 odbędzie się 9 listopada 2019.

Prosimy o wystawienie pojemników !

 

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay