facebook facebook epuap newsletter

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna informuje o przywróceniu jakości wody w miejscowości Lipiny zgodnym wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W dniu 30 stycznia 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu Lipiny.

OCENA str1-1.jpg (430 KB)

OCENA str2-1.jpg (99 KB)