facebook facebook epuap newsletter

Referaty i stanowiska


Uwaga! Zmiana numerów telefonów do pracowników Urzędu Gminy Nowosolna!

Biuro Obsługi Klienta:  42 616 45 00

Sekretariat Wójta Gminy Nowosolna: 42 616 45 45

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński : 42 616 45 21

REFERTAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Referatu: Sławomir Jasiński : 42 616 45 21

Stanowisko ds. rolnictwa, działalności gosp. oraz ochrony środowiska - Paulina Sachoń 42 616 45 17, (pokój nr 5, I piętro)

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego – Monika Burtka  42 616 45 29 (pokój nr 9, I piętro)

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Anna Świderek 42 616 45 00 ( pokój nr 21, II piętro)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska – Bartosz Gocek 42 616 45 56 ( pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, aktualizajci i strategii rozwoju Gminy Nowosolna - Małgorzata Lesiak 42 616 45 14 ( pokój nr 17, II pietro)

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy - Anna Mazerant 42 616 45 00

Stanowisko ds. wynagrodzeń, podatku VAT i zobowiązań podatkowych : Anna Ciesielska tel: 42 616 45 00 ( pokój nr 12, II piętro)

Stanwisko ds. Księgowości: tel: 42 616 45 00 (pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: Elżbieta Malinowska tel: 42 616 45 00 (poój nr 14, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i środków trwałych: Aneta Jóżwiak tel: 42 616 45 00 ( pokój nr 14, II piętro)

Stanowisko ds księgowości organu, rozliczania dotacji posępowań podatkowych, pomocy publicznej dla przedsiebiorców: Aleksandra Berent tel: 42 616 45 00 ( pokój nr 12, II piętro)

REFERAT ROZWOJU INFRASTRUKTURY I MIENIA

Kierownik Referatu : Anna Wiśkowska tel: 42 616 45 20 ( pokój nr 10 , I piętro)

Stanowisko ds. rozwoju funduszy zewnętrznych:  Aleksandra Gniewecka, tel: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds.realizacji inwestycji: tel: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds. zamówień publicznych: Sebastian Rudziński tel: 42 616 45 56 ( pokój nr 06, parter)

REFERAT ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Referatu: Elżbieta Kuran, tel.: 42 616 45 55, (pokój nr 05, parter)

Pełnomocnik ds informacji niejawnych, obrony cywilnej i bezp. przeciwpożarowego: Henryk Rejak, tel: 42 616 45 16 (pokój 6, I piętro)

Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, ds uzależnień: Elżbieta Bednarska tel: 42 616 45 30 (pokój 20, II piętro) 

Stanowsko ds. obsługi sekretariatu, turystyki, sportu i organizacji pozarządowych : Justyna Jędrzejczak tel: 42 616 45 45 (pokój nr 3 , I piętro)