facebook facebook epuap newsletter

Począwszy od dnia 28.08.2019 r. przedsiębiorstwo Remondis Sp. z o.o. podczas odbierania odpadów gromadzonych selektywnie pozostawia worki białe zamiast żółtych.

Zmiana ta powstała na skutek okoliczności niezależnych od Gminy Nowosolna i ma charakter wyłącznie przejściowy.

Prosimy o gromadzenie w białych workach odpadów, które do tej pory umieszczali Państwo w workach koloru żółtego, czyli metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.

Papier oraz szkło winny być gromadzone (bez zmian) odpowiednio w workach koloru niebieskiego i zielonego."