facebook facebook epuap newsletter

 

znaczek.png (51 KB)

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

N  A    

S P O T K A N I A   I N F O R M A C Y J N O - R E K R U T A C Y J N E

            Fundacja TRZY KOLORY, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie rozpoczynają rekrutację kandydatów do realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą:

"Zakład Aktywności Zawodowej Ja-Ty-My filia w Tuszynie". 

                        Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 20 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pełnoletnich, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących gminy Brójce, Nowosolna, Koluszki i Tuszyn.

Osoby zainteresowane oraz ich opiekunów zapraszamy na spotkania informacyjno - rekrutacyjne.

Terminarz i miejsca spotkań:

17.02.2020 r. godz. 10.00 - TUSZYN, Miejskie Centrum Kultury, ul. Noworzgowska 20A

20.02.2020 r. godz. 12.00 - BRÓJCE, Urząd Gminy Brójce, sala konferencyjna (I piętro)

24.02.2020 r. godz. 11.00 - NOWOSOLNA, Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, Łódź (sala konferencyjna)

26.02.2020 r. godz. 10.00 -  KOLUSZKI, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 (wejście od ulicy Wigury)

28.02.2020 r. godz. 10.00 - TUSZYN, Miejskie Centrum Kultury, ul. Noworzgowska 20A.

           

            W trakcie spotkań będzie można pobrać formularze rekrutacyjne oraz uzyskać informacje o projekcie i powstającym w jego ramach Zakładzie Aktywności Zawodowej.