facebook facebook epuap newsletter

Przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać

do 15 września 2018 r.
w Urzędzie Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź

(tel. 42 616 45 00)