facebook facebook epuap newsletter

Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym.


Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym.

92-701,  Wiączyń Dolny 18

tel./fax: 42 648 40 74

tel. 42 671 31 34

e-mail: omnibus@data.pl

www.gimnazjumwiaczyn.pl

dyrektor: Jolanta Harasimiuk

 

Historia szkoły w Wiączyniu Dolnym sięga lat 20 wieku XX. W latach 60 w ramach akcji "1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego" wybudowano w Wiączyniu murowaną Szkołę Podstawową, która przyjęła imię. Karola Świerczewskiego. Fundusze na budowę szkoły pochodziły ze zbiórki makulatury i butelek przeprowadzoną przez Chorągiew Łódzką ZHP. W roku 1996 pieczę nad szkołą przejęła Gmina Nowosolna. Szkoła Podstawowa została zlikwidowana w 1999 r, w związku z reformą oświaty. W jej miejsce powołano do życia nową placówkę oświatową - gimnazjum.
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym została Pani Ewa Frątczak. 18 czerwca 2001 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy szkoły. W roku 2002 oddano do użytku nowe skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną. Rok później zakończył się remont starej części szkoły.

7 grudnia 2004 r. Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum imienia Władysława Stanisława Reymonta. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w maju 2006 roku.

Od września 2016 roku stanowisko dyrektora szkoły piastuje Pani Jolanta Harasimiuk.