facebook facebook epuap newsletter

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach


Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

92-701, Stare Skoszewy 19

tel.: 42 648 01 09

e-mail: spskoszewy@wp.pl

https://www.spskoszewy.com/

dyrektor: Zofia Okońska

 

Krótka charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach jest publiczną placówką oświatową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII. Świadczy usługi uczniom, rodzicom i środowisku.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Boginia, Borchówka, Borki, Bukowiec, Byszewy, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobieszków, Głogowiec, Grabina, Janów, Kalonka, Kopanka, Niecki, Nowe Skoszewy, Plichtów, Stare Skoszewy, Wódka 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole rozpoczęło  naukę 170 uczniów w dziesięciu oddziałach szkolnych oraz 50 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Celem szkoły jest kształcenie dzieci zgodnie z przyjętymi programami nauczania oraz wychowywanie  w oparciu o ogólnoludzki system wartości.

Kadra Pedagogiczna jest starannie dobrana, wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. W szkole jest dwóch nauczycieli stażystów, pięciu  nauczycieli kontraktowych, sześciu mianowanych i dwunastu dyplomowanych.

Szkoła od wielu lat osiąga wysokie wyniki kształcenia, odnosi liczne sukcesy w wielu konkursach wiedzy, sporcie oraz na polu artystycznym.  Szkoła promuje wartości europejskie realizując projekty we współpracy z partnerami europejskimi.

 

WIZJA SZKOŁY

Celem  szkoły jest wykształcenie absolwenta:

  • kierującego się ogólnoludzkim systemem wartości, potrafiącego dokonywać mądrych wyborów mających wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz na stan środowiska przyrodniczego,
  • posiadającego umiejętność poszukiwania, analizy i zastosowania w praktyce potrzebnych mu informacji ( wykorzystując przy tym wszystkie dostępne źródła wiedzy)
  • sprawnie posługującego się technologią cyfrową i Informacyjną.

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH

Szkoła pragnie wyposażyć ucznia w umiejętności i wiadomości niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia, rozwijać zainteresowania i realizować jego potrzeby. Szkoła oferuje  bezpieczny pobyt, życzliwą i fachową kadrę pedagogiczną, warunki do wszechstronnego rozwoju oraz dobrą i bogatą bazę dydaktyczną szkoły.

Otwarta jest na środowisko lokalne, ściśle współpracuje  z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podtrzymuje  tradycje narodowe i lokalne jednocześnie tworząc tradycje szkoły i środowiska.

 

Historia szkoły

Źródła historyczne podają (Jan Łaski), że na terenie parafii skoszewskiej przy miejscowym kościele istniała szkoła już w XVI wieku. Jest zatem jedną z najstarszych placówek  oświatowych na tym  terenie.  Przetrwała zabory, powstania i I wojnę światową. Zburzona w 1945 roku, odbudowana została zaraz po zakończeniu II wojny światowej jako drewniany, jednoizbowy budynek. Przez kolejne lata była rozbudowywana pod nadzorem prowadzących ją dyrektorek: Haliny Darnowskiej (w latach 1961 - 1990), Ewy Frątczak (w latach 1990 - 1999) i od roku 1999 Zofii Okońskiej. W 2006 r. nastąpiło nadanie szkole imienia Władysława Jagiełły. Uczniowie otrzymali sztandar, który towarzyszy im w ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Co roku organizowana jest uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej w rocznicę nadania szkole imienia, a także  Święto Patrona- impreza plenerowa, która nawiązuje do historii Skoszew.  Szkoła dba o tradycje, które są ważnym elementem kultury, które należy podtrzymywać i przekazywać  z pokolenia na pokolenie.


Szkoła oferuje uczniom:

- bezpieczne i przyjazne warunki nauki i rekreacji w dobrze wyposażonych salach oraz w terenie i zaprzyjaźnionych placówkach
- kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach,
- przyjazną i partnerską atmosferę w szkole,
- atrakcyjne i aktywne metody nauczania,
- dodatkową naukę   j. niemieckiego w kl. IV-VIII,
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
- pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda),
- opiekę świetlicową dostosowaną do potrzeb rodziców,
- udział w koloniach letnich, wycieczkach krajoznawczych, rajdach, imprezach okolicznościowych itp,
- bezpłatny dojazd do szkoły w granicach naszego obwodu.
- bezpieczny, rozległy, ogrodzony - monitorowany teren wokół szkoły, graniczący z lasem, położony w jednym z najpiękniejszych zakątków PK Wzniesień Łódzkich, nieopodal słynnych zabytków tego terenu - Sanktuarium Matki Bożej Skoszewskiej oraz wczesnośredniowiecznego grodziska.

Przedszkolakom i ich rodzicom oferuje:
- zajęcia przedszkolne w czasie dostosowanym do potrzeb rodziców,
- bezpłatne zajęcia rytmiki, j. angielskiego, taneczno-ruchowe, gimnastyki korekcyjnej i religii
- ciekawe metody pracy oraz bogaty program zajęć 

Programy realizowane w szkole  w ostatnich dwóch latach: Comenius i Grundtvig, GLOBE, Ortograffiti- program przyjazdy dyslektykom, Lepsza szkoła, Żyjmy zdrowo,  Klub bezpiecznego Puchatka, Dziecko w sieci, Ćwiczyć każdy może, SKO, Zachowaj trzeźwy umysł, Szklanka mleka, Owoce w szkole oraz inne. 

Oferta pozalekcyjna:

Szkoła posiada  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
Koła zainteresowań:  przedmiotowe,  plastyczne,  teatralno-muzyczne,  ornitologiczne, dziennikarskie;
Zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, trening ortograficzny, logopedia; terapia psychologiczna
Zajęcia wyrównawcze:  j. polski, j. angielski, matematyka, edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia sekcji sportowych: piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka i rekreacja
dla najmłodszych, sztuki walki (BJJ), basen.