facebook facebook epuap newsletter

Zapraszamy do udziału w Turnieju Sołectw w BULE. 

Finał zostanie rozegrany podczas Święta Gminy Nowosolna w dniu 25 maja 2019 roku

Parafialny Klub Sportowy "Bula" jest gotowy do przeprowadzenia instruktażu i treningów  - kontakt do Pana Marka Markiewicza ( tel: 501709587).  Jeśli drużyna chce skorzystać z treningu i instruktażu - na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2019 r.

Reprezentacja Sołectwa liczyć może od 3 do 7 osób (mieszkańców sołectwa) w tym jeden „junior” (do 15 lat); jeden „senior” (od 55 +)

Zgłoszenia zawodników przyjmuje : Aleksandra Rakoczy -  Filipczak (a.rakoczy-filipczak@ugnowosolna.pl, tel 42 616 45 45 ) i Monika Perek-Jura ( 42 616 45 14  m.perek-jura@ugnowosolna.pl).

Gorąco zachęcamy do udziału w Turnieju.

Regulamin turnieju:

 

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO.pdf (464 KB)

turniej sołetct gm karta zgłoszenia rodo.pdf (614 KB)