facebook facebook epuap newsletter

Informacja

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zorganizował seminarium pod tytułem "Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w ramach RPO WŁ". Odbyło sie ono się w  sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, mieszczącego się  w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282.

Celem zaplanowanego wydarzenia było zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych o możliwościach finansowania z funduszy unijnych usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w lokalnym środowisku.

Podczas spotkania liderzy projektów partnerskich z powiatów rawskiego, bełchatowskiego i łódzkiego wschodniego prezentowali Centra Usług Społecznych jako dobre praktyki.  Powiat łódzki wschodni reprezentował Lider- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi. Jednym z partnerów jest gmina Nowosolna-Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. Lider  przedstawił Centrum Usług Społecznych "WISIENKA".

wisienka.png (655 KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna  realizuje zadanie polegające na wsparciu osób niepełnosprawnych usługą Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

samochód1a.jpg (62 KB)samochód 2a.jpg (47 KB)

 

Ponadto niesamodzielni uczestnicy projektu korzystają z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

 

wózek.jpg (73 KB)łóżko.jpg (81 KB)

 

 posiłków w formie gorącego obiadu, dowożonego  bezpośrednio do domów

 

posiłek.jpg (60 KB)samochód z klapą.jpg (77 KB)

 

oraz  od marca 2019 r. z  Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze.

wstęga.jpg (76 KB)budynek.jpg (66 KB)

 

sala ćwiczeń.jpg (49 KB)pierdolniczki.jpg (71 KB)

 

Omówione zostały "za i przeciw" prowadzonych Centrów Usług Społecznych.
Została także przedstawiona analiza dotycząca wzrostu zapotrzebowania na usługi społeczne  i możliwości dalszego finansowania ze środków unijnych. Seminarium zakończyło się  panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów i przedstawicieli instytucji, które utworzyły Centra Usług Społecznych.