facebook facebook epuap newsletter

URZĄD GMINY NOWOSOLNA


URZĄD GMINY NOWOSOLNA  
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 Łódź 

tel.  +48/42 616 45 00
fax. +48/42 616 45 44

 

Telefon zgłoszeniowy - odśnieżanie dróg w gminie Nowosolna (kontakt przez SMS) +48 517 838 422 

 


e-mailurzad@gminanowosolna.pl

skrytka ePUAP /1006082/skrytka

 

Biuro Obsługi Klienta:  42 616 45 00

Sekretariat Wójta Gminy Nowosolna: 42 616 45 45

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński : 42 616 45 21

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: mgr Tatiana Jaworska - Wszelaka 42 616 45 16 

 

 

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Referatu: Sławomir Jasiński : 42 616 45 21

Stanowisko ds. rolnictwa oraz ochrony środowiska - Justyna Nowak 42 616 45 17, (pokój nr 5, I piętro)

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego –Krzysztof Potakowski  42 616 45 29 (pokój nr 9, I piętro)

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  Łukasz Gorzka – 42 616 45 31 ( pokój nr 21, II piętro)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska –  Dorota Jałmużna 42 616 45 56 ( pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska –  Ewa Pałasz 42 616 45 56 ( pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. obsługi Rady -  Julia Ciołek  42 616 45 27 ( pokój nr 17, II pietro)

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy - Anna Mazerant tel 42 616 45 32 (pokój 22, II piętro)

Stanowisko ds. wynagrodzeń, podatku VAT i zobowiązań podatkowych : Anna Ciesielska tel: 42 616 45 22 ( pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości: Aneta Kaźmierczak tel: 42 616 45 23 (pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: Elżbieta Malinowska tel: 42 616 45 24 ( pokój nr 14, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i środków trwałych: Aneta Jóżwiak tel: 42 616 45 25 ( pokój nr 14, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości organu, rozliczania dotacji postępowań podatkowych, pomocy publicznej dla przedsiębiorców:  Aleksandra Berent tel: 42 616 45 22 ( pokój nr 12, II piętro)

REFERAT ROZWOJU INFRASTRUKTURY I MIENIA

Kierownik Referatu : Anna Wiśkowska tel: 42 616 45 20 ( pokój nr 10 , I piętro)

Stanowisko ds. rozwoju funduszy zewnętrznych:  Aleksandra Janicka tel: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds.realizacji inwestycji:   tel: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds. zamówień publicznych : Sebastian Rudziński tel: 42 616 45 56 ( pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. drogowej infrastruktury i oświetlenia:  Ilona Siłka - Kierebińska : tel: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

REFERAT ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Referatu: Anna Ołubek - Kunka, tel.: 42 616 45 58, (pokój nr 05, parter)

Stanowisko ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i bezp. przeciwpożarowego: Tatiana Jaworska- Wszelaka, tel: 42 616 45 16 (pokój 6, I piętro)

Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia i ds. uzależnień: Elżbieta Bednarska  tel: 42 616 45 30 (pokój 20, II piętro)

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI I OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik Referatu: Monika Perek-Jura, tel.: 42 616 45 14, (pokój nr 3, I piętro)

Stanowsko ds. turystyki, sportu i organizacji pozarządowych :Aleksandra Rakoczy- Filipczak  tel: 42 616 45 45 (pokój nr 3 , I piętro)

Stanowsko ds. obsługi sekretariatu i promocji: Anna Wolanowska tel. 42 616 45 01 ( Sekretariat Urzędu - parter )

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu: Ewa Jakubowska, tel.: 42 616 45 26, (pokój nr 16, II piętro)

Stanowsko ds. obsługi USC, dowodów osobistych, CEIDG i ewidencji ludności: Patrycja Siadura  tel.: 42 616 45 55, (pokój nr 16, II piętro)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO GMINY NOWOSOLNA  
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 Łódź 
42 616 45 26

pokój nr 16 II piętro

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:  Ewa Jakubowska 

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

 

    Dzień    

      Godzina       

poniedziałek

 08:00 - 16:00

wtorek

 08:00 - 17:00

środa 

 08:00 - 16:00

czwartek 

 08:00 - 16:00

 piątek

 08:00 - 15:00


Gmina Nowosolna  

NIP 728-256-22-72  
REGON 472057780

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Nowosolna w banku:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Nowosolna  
Numer konta 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020

Dla wpłat dokonywanych z zagranicy: 

IBAN:PL 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020 SWIFT: POLUPLPR 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020