facebook facebook epuap newsletter

Urzędnik wyborczy w Gminie Nowosolna


 

Informacja

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wykaz powołanych urzędników wyborczych.

W zasięgu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi 

urzędnikiem wyborczym w Gminie Nowosolna została:

 

Pani Joanna Katarzyna Szcześniak - Dziadosz 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Nowosolna 

- Ewa Jakubowska -