facebook facebook epuap newsletter

Uwaga! Konkurs!


 

Wójt Gminy Nowosolna zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Nowosolna

 

Kto ? – organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Kiedy ? – oferty można składać w dniach: 29 stycznia 2018 r. – 9 lutego 2018 r.

Gdzie ? – Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź – Biuro Obsługi Klienta

Wysokość środków ? – Gmina Nowosolna przeznacza w 2018 r. środki finansowe

w wysokości do 100 000,00 zł

Otwarcie ofert ? – otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2018 r.

Wybór ofert ? – wybór ofert nastąpi do dnia 15 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje ? – dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Nowosolna:

Kierownik referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Obsługi Klienta:

Monika Perek – Jura – tel. 42-616-45-30

Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Justyna Jędrzejczak – tel. 42-616-45-45

 

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju oraz form realizacji zadania publicznego zostaną zawarte w ogłoszeniu dotyczącym otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Nowosolna, które zostanie ogłoszone w dniu 29 stycznia 2018 r.