facebook facebook epuap newsletter

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji:

  • Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych;
  • Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

 

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu, poprzez portal www.ceeb.gov.pl. Wystarczy, że posiada się profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód. Deklarację można złożyć również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowosolna (osobiście lub wysyłając dokument za pośrednictwem poczty).


W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji to 14 dni od daty ich uruchomienia.


Druki formularzy oraz więcej informacji dostępne są na stronie: 

www.gunb.gov.pl

Jak sprawdzić jakiej klasy kocioł posiadam?

W przypadku posiadania kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) w deklaracji należy wskazać klasę posiadanego urządzenia. Jeśli nasz kocioł posiada określoną klasę, informację o tym znajdziemy w dokumentacji urządzenia, czyli np. instrukcji obsługi. Oznaczenie klasy powinno także być umieszczone na tabliczce znamionowej, która znajduje się na obudowie kotła. Musi ono być zaznaczone cyfrą arabską lub rzymską („klasa 5” lub „klasa V”). Jeśli na podstawie dokumentacji lub tabliczki nie da się ustalić, jaki to jest kocioł, oznacza to, że urządzenie nie spełnia kryteriów żadnej z klas. Jest to kopciuch, który w najbliższym czasie trzeba będzie wymienić na bardziej wydajne i ekologiczne urządzenie. Jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy. Do 2017 roku nie było prawnego wymogu w tym zakresie, więc najtańsze proste kotły przeważnie nie były badane pod kątem emisji. Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Jakie są klasy kotłów węglowych?

Według obowiązującej normy PN-EN 303-5 wyróżnia się trzy klasy kotłów, wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów. Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa. Od 1 października 2017 r. obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 r.

 

Do pobrania:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne.pdf (260 KB)

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf (289 KB)

ceeb_w_pigulce.pdf (2 MB)