facebook facebook epuap newsletter

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (POJEMNIKI) DLA MIEJSCOWOŚCI: BORCHÓWKA, DOBIESZKÓW, PLICHTÓW, JANÓW, LIPINY, MOSKWA!!!

 

W związku z przypadającym na dzień 22 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy informujemy, że odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (pojemników) odbędzie się w dniu

27 kwietnia 2019 roku (sobota).