facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 28.08 2019 r.

RG.0012.8.2019.3

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 3 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się VIII posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.
  2. Źródła i wartości przychodów za 2018 rok i I połowa 2019 roku
  3. Struktura kosztów 2018 roku i procentowy udział
  4. Struktura kosztów I półrocze 2019 roku i procent udziału
  5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 2018 rok
  6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych I połowa 2019 rok
  7. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych za rok 2018 i I połowa 2019 rok
  8. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

 

Michał Nowacki