facebook facebook epuap newsletter

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

II TERMIN 2019

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż

ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowosolna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz podpisaną klauzulą informacyjną (RODO).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2019 r. gotówką w Urzędzie Gminy Nowosolna, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, pokój nr 5, tel. (42) 616 45 17 oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

Wniosek oraz klauzula RODO dostępne na stronie :

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=4951