facebook facebook epuap newsletter

Wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy


 

Łódź, dnia 18.06.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Nowosolna jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w truskawkach na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (www.lodz.uw.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2018 r.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw.

Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych suszą  jest obecność upraw na polach.