facebook facebook epuap newsletter

20 września 2022r.

dotyczy : miejscowości: Byszewy, Janów, Głogowiec i Natolin oraz posesje w Plichtowie od numeru 19 do 68 nadaje się do spożycia.

Wodociąg publiczny Natolin  – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 16 września 2022r., z sieci wodociągu publicznego w Natolinie oraz w Stacji wodociągowej w Natolinie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Natolin.