facebook facebook epuap newsletter

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Teolin: w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Teolin 16a, w dniu 19 września 2022r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Teolin.

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. 

Komunikat dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Teolinie, Moskwwie, Ksawerowie a także posesji w Lipinach od numeru 72 do 76D oraz Plichtowie od numeru 1 do 18

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.