facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna zaprasza Mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Przedmiotem zebrań jest zaopiniowanie projektu uchwał Rady Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowosolna oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Nowosolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Lp.

Sołectwo

Data - godzina

Miejsce

1.

Boginia (Głogowiec)

16.06.2018 r. (sobota) godz. 15.00.

OSP Stare Skoszewy

2.

Borchówka

16.06.2018 r. (sobota) godz. 11.00.

plac sołecki

3.

Dobieszków

16.06.2018 r. (sobota) godz. 12.00.

lokal sołecki (Dobieszków 2)

4.

Kalonka

16.06.2018 r. (sobota) godz. 16.30.

świetlica wiejska w Kalonce

5.

Kopanka

16.06.2018 r. (sobota) godz. 16.30.

świetlica wiejska w Kalonce

6.

Ksawerów

16.06.2018 r. (sobota) godz. 17.30.

plac sołecki

7.

Lipiny

23.06.2018 r. (sobota) godz. 17.00.

plac sołecki

8.

Moskwa

14.06.2018 r. (czwartek) godz. 17.00.

plac sołecki

9.

Natolin

30.06.2018 r. (sobota) godz. 19.30.

plac sołecki

10.

Stare Skoszewy

16.06.2018 r. (sobota) godz. 13.30.

OSP Stare Skoszewy

11.

Teolin

16.06.2018 r. (sobota) godz. 16.00.

plac sołecki

12.

Wiączyń Dolny

14.06.2018 r. (czwartek) godz. 17.00.

Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

 

Projekty uchwał

zasady usytuowania.pdf (179 KB)

maksymalny limit zezwoleń.pdf (178 KB)