facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.69.2018.1

RG .0012.72.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2018 roku (piątek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad

  • Debata dotycząca zasad i kosztów przekształcenia placówki edukacyjnej w Wiączyniu Dolny.
  • Wybór z spośród radnych członków zespołu do współpracy z Wójtem i podmiotem kandydującym do poprowadzenia placówki edukacyjnej w Wiączyniu Dolnym.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska