facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 26.11. 2020 r.

RG.0012.33.2020.1

RG.0012.33.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 1200

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok.
  • Informacja Wójta na temat pracy placówek edukacyjnych w Gminie podczas pandemii.
  • Koszty oświetlenia oraz sposoby oszczędzania energii na terenie Gminy Nowosolna.
  • Dostęp do pól dla rolników.
  • Możliwość utworzenia ryneczku lokalnego i pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
  • Strategia walki z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 01.12.2020 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 30.11.2020 r. do godz.12:00