facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 07.01.2021 r.

RG.0012.35.2020.1

RG.0012.35.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

 

  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna".
  • Zasady odśnieżania dróg i chodników oraz terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowosolna.
  • Projekty planów pracy komisji i Rady Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 12.01.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 11.01.2021 r. do godz.12:00